Influencer dömd för reklaminlägg i sociala medier

Enligt marknadsföringslagens krav på reklamidentifiering måste en konsument redan efter en flyktig kontakt förstå om ett inlägg är reklam.

Patent- och marknadsdomstolen har i dag meddelat ett förbud och ett åläggande avseende otillbörlig marknadsföring mot en influencer i sociala medier. Det meddelar Stockholms tingsrätt.

Enligt domstolen har influencern i sin blogg och på sitt Instagramkonto publicerat reklaminlägg utan att det har varit tillräckligt tydligt för läsaren att det var marknadsföring. Domstolen anser däremot inte att influencern felaktigt har utgett sig för att recensera eller rekommendera produkter som konsument.

I målet har Konsumentombudsmannen begärt att domstolen ska meddela vissa förbud och ålägganden avseende otillbörlig marknadsföring mot dels en s.k. influencer (opinionsbildare) som publicerat marknadsföring i en blogg och på Instagram, dels det företag som förmedlat reklamuppdraget.

Det är första gången som en svensk domstol prövar hur marknadsföringslagen ska tillämpas på reklam i sociala medier.

Krävs tydlig reklammarkering i inlägg

Domstolen har bedömt att den s.k. genomsnittskonsumenten i målet är en van användare av sociala medier som är något bättre än konsumenter i allmänhet på att uppfatta om ett inlägg är marknadsföring.

– Enligt marknadsföringslagens krav på reklamidentifiering måste dock en konsument redan efter en flyktig kontakt förstå om ett inlägg är reklam, delger Stockholms tingsrätt.

Eftersom influencers i sociala medier både kan rekommendera varor och tjänster för att skapa redaktionellt innehåll och göra betalda reklaminlägg anser domstolen att det normalt krävs en tydlig reklammarkering på framträdande plats i ett inlägg för att uppfylla kravet på reklamidentifiering.

Markerade inlägg fel

I två av de tre inläggen som har prövats är reklammarkeringarna placerade allra sist.

– Enligt domstolen strider de båda inläggen mot marknadsföringslagen eftersom det varken är tillräckligt tydligt att det är fråga om marknadsföring eller vem som svarar för marknadsföringen, förklarar Stockholms tingsrätt.

Det tredje inlägget har däremot en tydlig reklammarkering på en framträdande plats i början av inlägget. Det inlägget anser domstolen uppfyller marknadsföringslagens krav på både reklamidentifiering och sändarangivelse. Enligt domstolen strider inte något av de tre inläggen mot förbudet att en näringsidkare felaktigt uppträder som konsument.

Annonsören stäms inte

Företaget som stod bakom marknadsföringen har inte blivit stämt i målet.

– Eftersom det är influencern som slutligt har utformat och publicerat inläggen har domstolen bedömt att ett förbud och ett åläggande, med hot om vite, ska riktas mot dennes bolag, skriver Stockholms tingsrätt i sitt besked.

Det företag som har förmedlat reklamuppdraget till influencern har enligt domstolen däremot inte bidragit i sådan omfattning att även det företaget ska meddelas ett förbud eller åläggande.

Vill du ha fler sponsorer, öka sponsorintäkterna och skapa långsiktiga samarbeten?

Ta en titt på handboken Hållbar sponsring skriven av Magnus Berglund och Frans Fransson. Boken finns att köpa både hos Adlibris och Bokus.

Tips: Prenumerera på Allt om sponsrings nyhetsbrev!

Dela den här texten: